GSGM Antrenörlük Belgesi Alımı

21 Ocak 2003 tarih ve 25000 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 20.inci maddesinde yapılan değişiklik.
Üniversitelerin Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi Veren Yüksek Öğrenim Kurumlarından Mezun Olanlar

Madde 20- Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlar kademeler itibariyle sadece bir branşta olmak kaydıyla talep ettikleri antrenör belgesi alabilmesi için;
a)Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olup herhangi bir spor dalında ihtisas eğitimi almayan ancak bir spor dalında seçmeli olarak eğitim alanlara, o dalda I. Kademe (Yardımcı Antrenör) antrenörlük belgesi .
b)Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlardan eğitim gördükleri spor dalındaki ihtisasları ile ilgili olarak durumlarını belgelemeleri şartıyla seçmeli (uzmanlık) spor dalında II. Kademe (Antrenör) antrenör belgesi. (yani B denklik)
c)Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının antrenör eğitimi bölümü mezunlarına III. Kademe (Kıdemli Antrenör) antrenör belgesi , III. Kademe (Kıdemli Antrenör) antrenör belgesini aldıktan sonra 3 yıl boyunca antrenörlük yaptığını ve ilgili spor dalında en az 2 seminere katıldığını belgeleyenlere, başvurusu halinde doğrudan IV. Kademe (Başantrenör) antrenör belgesi verilir.
Yurt dışındaki üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun Türk vatandaşları ile Türk vatandaşlığı hakkını elde eden yabancıların öğrenim denkliği yüksek öğretim Kurumu tarafından kabul edilen ve spor dalındaki ihtisaslarını belgeleyen kişilere; Daire Başkanlığınca oluşturulacak Denklik Komisyonu Kararının Genel Müdürlük Makamının onayından sonra (a), (b) ve (c) bentlerinden durumuna uygun olan yalnız bir spor dalında antrenör belgesi verilir.

Beden Eğitimi ve Spor yüksekokulu Mezunlarının Antrenör Belgesi Alması İçin Gerekli Belgeler

16 Ağustos 2002 tarih ve 24848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, 01 Ocak 2003 yürürlüğe giren ve 5 Kademeli olarak uygulanacak olan ANTRENÖR EĞİTİM YÖNETMELİĞİ’ne göre Üniversitelerin Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olanlardan istenen belgeler;

1. Dilekçe (Açık Adresli)
2. 2 adet vesikalık fotoğraf (orijinal-kravatlı ve sakalsız)
3. Diploma (noter-tasdikli)
4. Transkript (yıllara göre ders ve not dökümanı)
5. Mezun olduğu üniversiteden uzamanlık veya seçmeli ders gördüğüne dair alınacak belge
6. Savcılık sabıka kaydı (aslı)
7. Nüfus cüzdanı fotokopisi
8. Sağlık raporu (Hükümet tabipliği ve sağlık ocağından) (aslı)
9. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden sporda Cezaları olmadığına dair yazı (aslı)
10. Ziraat Bankası Ulus/Ankara Şubesi 36261168-5002 nolu hesabına 35 YTL yatırıldığına dair dekont (2008 yılı için)

Yukarıdaki belgelerin tamamlanmasından spnra Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Spor Eğitim Dairesi Başkanlığı, Süleyman Sırrı Sokak 3/7 sıhhiye – Ankara adresine gönderilmesi yada elden teslim edilmesi halinde uygun denklik işlemi yapılarak kişiye Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri aracılığıyla en kısa sürede teslim edilecektir

Hiç yorum yok: