Sporcular tarafından kullanılan ve "kullanımı serbest olan" farmakolojik maddeler nelerdir?

Burada verilen ve ilaç etken maddelerini içeren liste, sporcunun tıbbı tedaviye ihtiyacı olduğu durumlarda kendi sorumluluğu altında doping ajanlarını içermeyen ilaçları kullanabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Buna göre sporcu, doping kontrolünde pozitif çıkma riski almadan doktorunun reçete yazmasına yardımcı olacaktır. Sporcu, hastalığı ne olursa olsun tedavi amaçlı bu listedeki etken maddeleri içeren ilaçları almadan mutlaka bir hekime danışmalıdır. Doktor, sporcunun durumuna göre ilaç kullanılmasının daha tehlikeli başka sonuçlara yol açabileceği görüşü ile ilaç vermeyebilir. Sporcunun durumuna göre bu listede bulunmayan ve tedavisi için gerekli olan ancak yarışmaya girmesine engel olabilecek başka ilaçları önerebilir. Bu durumda doktorun reçetesi ve sporcunun hastalığını belirten rapor saklanmalı ve doping numunesi alım işlemleri sırasında doping kontrol görevlisine gösterilerek formlara işlenmelidir. Unutulmamalıdır ki, doktor reçetesi ve raporun bulunması, ilaçların alımında sporcunun kendi sorumluluğunu ortadan kaldırmamakta, doping maddelerini kullanmak için de haklı bir neden oluşturmamaktadır. Doktor reçetesi, sporcunun doping kontrolündeki pozitif sonucunun bir özürü olmayıp ceza almasına engel olamaz. Uluslararası Olimpiyat Komitesince, doping ajanları ve doktor reçetesine yazılabilecek ilaçlar etken madde bazında yılda iki kez üzere yayınlanmaktadır. 1999 yılı için geçerli olan ve doktorun yazılı iznine gerek bulunan liste web sayfalarımızda bulacaksınız..

1. Antasitler ve antidiyaretik ilaçlar gibi diğer gastro-intestinal ilaçlar
Aljinik asit
Bismut subsalisilat ve metil salisilat
Difenoksilat hidroklorür
Loperamid hidroklorür

Aluminyum glisinat
Kalsiyum karbonat
Hiosiamin sulfat
Mebeverin

Aluminyum hidroksit
Dimetikon (aktif hale getirilmiş)
Kaolin (hidrate aluminyum silikat)
Mepenzolat bromür

Aluminyum hidroksit-magnezyum karbonat-birlikte kurutulmuş jel
Hidrotalsit (hidrate aluminyum magnesyum hidroksi karbonat)
Magaldrat (hidrate magnesyum alüminat)
Magnesyum karbonat (hafif)

Neomisin sulfat
Proglumid
Sukralfat2. Aspirin ve narkotik olmayan analjezik ve non-steroidal anti-enflamatuvar ilaçlar
Asetilkresotinik asit
Karbaspirin
Indoprofen
Kalsiyum

Asetilsalisilik asit
Diklofenak
Ketoprofen
Indometasin

Alklofenak
Difenamizol
Mefenamik acid
Ibuprofen

Aloksipirin
Diflunisal
Naproksen
Tolmetin

Aluminyum aspirin
Fenbufen
Oksifenbutazon
Bufeksamak

Azapropazon
Fendosal
Parasetamol
Sulindak

Benorilat
Floktafenin
Piroksikam
Glafenin

Benzilamin
Flufenamik asit
Sodyum salisilat
Bukolom


3. Astım ve allerjiye karşı kullanılan ilaçlar
Aminofilin
Ipratropium bromür
Salbutamol*
Teofilin

Kolin teofilinat
Sodyum kromoglikat
Terbutalin*


*Not: Bu maddelerin kullanımı ancak inhalasyon olarak izinlidir.


4. Bulantı ve kusmaya karşı kullanılan ilaçlar
Dimenhidrinat
Hiosin
Meklozin
Trietilperazin

Difenidol
Doğal şeker
Metoklopramid
Trimetobenzamid

Proklorperazin
Skopolamin
5. Dekongestanlar ve burun için kullanılan ilaçlar
Beklometazon dipropiyonat
Framisetin
Nafazolin
Oksimetazolin

Tetrahidrozolin
Ksilometazolin

6. Doğum kontrol ilaçlarıEtinodiol diasetat ve etinilestradiol
Linoestrenol ve etinilestradiol
Linestrenol ve mestranol
Noretisteron ve mestranol

Etinodiol diasetat ve mestranol
Levonorgestrel ve etinilestradiol
Noretisteron ve etiniloestradiol7. Fenitoin ve diğer bazı antikonvulsanlar
Beklamid
Etosuksimid
Parametadion
Primidon

Karbamazepin
Etotoin
Fenobarbiton
Sultiam

Klonazepam
Metsuksimid
Fenitoin
Triksidon

alproik asit

8. Griseofulvin ve diğer antifungal ilaçlar
Amfoterisin
Flusitozin
Mikonazol
Nistatin

Klormidazol
Griseofulvin
Natamisin
Tinidazol

Tolnaftat

9. Göz ve kulak ilaçları
Asetik asit
Borat çözeltisi (nötr)
Klorbutol
Nafazolin

Antazolin
Benzokain
Deksametazon
Neomisin

Antipirin
Tetrahidrozolin
Idoksuridin
Oksikuinolin

Basitrasin
çinko sulfat
Ksilometazolin
Tripsin

Fenazon
Pilokarpin
Polimiksin B sulfat
Sodyum kromoglikat

Sulfasetamid sodyum
Trietanolamin polipeptid oleat buğusu
10. Hemoroid ilaçları
Aluminyum asetat
Butil aminobenzoat
Hidrokortizon
Pramoksin

Benzokain
Sinkokain
Lignokain
Resorsin

Benzil benzoat
Eskulosid
Neomisin
Resorsinol

Bismut (oksit, subgalat)
Framisetin
Peru balsamı
çinko oksit

Borik asit
Heksaklorofan
Polimiksin B sülfat11. Hipnotik, sedatif ve trankilizan ilaçlar
Asetilkarbromal
Klorazepat dipotasyum
Heksobarbiton
Oksazepam

Amilobarbiton
Diazepam
Heksobarbiton ve siklobarbiton
Pentobarbiton

Bromazepam
Dikloralpenazon
Lorazepam
Fenobarbiton

Butobarbiton
Etinamat
Meprobamat
Kuinalbarbiton

Karbromal
Flurazepam
Metakalon
Temazepam

Kloralhidrat
Glutetimid
Metilfenobarbiton
Trifluoperazin

Klorpromazin hidroklorür
Haloperidol
Metiprilon
Nitrazepam

Klordiazepoksit
Heptabarbiton
12. Antidiabetik ilaçlar *
Asetoheksamid
Klorpropamid
Gliklazid
Fenformin

Buformin
Glibenklamid
Blibuzol
Tolazamid

Karbutamid
Glubornurid
Metformin
Tolbutamid

*NOT: İnsülin 1999'da yasaklı listeye alınmıştır.


13. Kas gevşetici ilaçlar
Klorfenezin
Dantrolen
Metokarbamol
Pridenol

Siklobenzaprin
Meprobamat
Orfenadrin
Stiramat


14. Merhemler/ Kremler/Losyonlar
Karizoprodol
Dekstranomer
Idoksuridin
Framisetin

Basitrasin
Dimetikon
Neomisin
Tretinoin

Kalamin
Difenhidramin
Kliokinol
15. Nefes açıcı ve öksürük ilaçları
Şuruplar :

Bromheksin
Dekstrometorfan
Gusifenesin
Folkodin

Kodein
Tabletler :

Benzonatat
Bromheksin
Kloperastin
Zipeprol

Bibenzonyum
Butamirat sitrat
Dimemorfan


Supozituarlar :

Sinsol
Gayakol
Morklofon16. Penisilinler ve diğer antibiyotikler
Amikasin
Sefaleksin
Ko-trimoksazol
Gentamisin

Amoksisilin
Sefamandalat
Doksisiklin
Heksamin

Ampisilin
Sefazolin
Eritromisin
Metasiklin

Basitrasin
Sefradin
Fluloksasilin
Minosiklin

Sefaklor
Kloksasilin
Fosfomisin
Penisilin

Sulfafurazol
Tetrasiklin
Tobramisin17. Prometazin ve diğer antihistaminikler
Antazolin
Klorsiklizin
Dimetotiyazin
Mepiramin

Astemizol
Klorfeniramin
Difenilpiralin
Prometazin

Azatadin
Klemastin
Homoklorsiklizin
Terfenadin

Bromfeniramin
Siproheptadin
Hidroksizin
Tripelenamin

Karbinoksamin
Deksklorfeniramin
Mebhidrolin
Triprolidin


18. Purgatifler (laksatifler veya katartikler)
Bisakodil
Dokusat
Magnesyum hidroksit
Fenolftalol

Dantron
Tinneveli sinameki meyvası
19. Ülsere karşı kullanılan ilaçlar
Burimamid
Karbenoksolon
Simetidin
Metoklopramid

Metiamid
Ranitidin
20. Vajinal ilaçlar
Benzoil metronidazol
Klotrimazol
Mikonazol
Nistatin

Kandisidin
Ekonazol
Metronidazol
Natamisin

Di-iyodohidroksikinolin

21. Vitamin ve mineral preparatları
A, B, C, D, E ve diğer vitaminler

Hiç yorum yok: